Actueel

Nieuwe versie gedragscode elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (EGiZ)

De Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGiZ) wordt gebruikt in samenwerking... Lees meer op knmg.nl

Middelengebruik en verslaving: ABS-artsen maakt het bespreekbaar 

ABS-artsen lanceert een nieuwe campagne om verslaving onder artsen bespreekbaar te maken. Ook... Lees meer op knmg.nl

CGS legt vier besluiten voor instemming voor aan de minister van VWS

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft op 23 augustus 2019 een... Lees meer op knmg.nl

Vacature

Coördinator SSGO

De SSGO is per 1 janauri 2019 op zoek naar een coördinator voor gemiddeld 1 dagdeel per week.

Voor meer informatie over de vacature klik hier.

Voor een korte profielbeschrijving klik hier.

 

Documenten

Statuten SSGO

Opleidingsbeleid SSGO

Praktijkopleiding SSGO

Model opleidingsovereenkomst AIOS - SSGO

Handboek Sociale Geneeskunde

Kaderbesluit Sociale Geneeskunde

Besluit profielen arts Maatschappij en Gezondheid

Beleidsregels RGS 2017

Examenreglement

Algemene voorwaarden SSGO

Diensten

 

De SSGO wil haar doelstelling te bereiken door:

  1. een erkende opleidingsinrichting voor de sociale geneeskunde te zijn
  2. praktijkopleidingen aan te bieden voor aios in alle taken en facetten van de profielen en specialismen binnen de sociale geneeskunde
  3. samenwerkingsverbanden te sluiten met organisaties die individuele gezondheidszorg op het terrein van de sociale geneeskunde verlenen
  4. zorg te dragen voor, ontwikkelen van en/of uitvoering geven aan onderwijs / bij- en nascholing relevant voor levert de specialismen sociale geneeskunde.

 

Concreet betekent dat de SSGO op dit moment de volgende diensten levert:

  1. De SSGO functioneert als een volwaardig erkende opleidingsinrichting voor het specialisme arts M&G en het profiel Beleid&Advies voor aios en werkgevers die geen mogelijkheden zien om eigenstandig een erkenning te verwerven en/of te behouden.
  2. De SSGO draagt de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de praktijkopleiding, de coördinatie van de praktijkopleiding, de verplichtingen voortvoeiend uit de erkenning en regelgeving en de logistieke werkzaamheden. De SSGO neemt al deze verantwoordelijkheden over van de werkgever van de aios.
  3. De SSGO draagt zorg voor een erkende opleider gedurende het gehele opleidingstraject van de aios.
  4. De SSGO coördineert de geaccrediteerde bij en nascholing van de wetenschappelijke vereniging VAGZ (in samenwerking met de NVAG) voor het profiel Beleid en Advies en het specialisme M&G.

Samenwerkingspartners

Web development: W3Company