Actueel

Nieuwe versie gedragscode elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (EGiZ)

De Gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGiZ) wordt gebruikt in samenwerking... Lees meer op knmg.nl

Middelengebruik en verslaving: ABS-artsen maakt het bespreekbaar 

ABS-artsen lanceert een nieuwe campagne om verslaving onder artsen bespreekbaar te maken. Ook... Lees meer op knmg.nl

CGS legt vier besluiten voor instemming voor aan de minister van VWS

Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft op 23 augustus 2019 een... Lees meer op knmg.nl

Vacature

Coördinator SSGO

De SSGO is per 1 janauri 2019 op zoek naar een coördinator voor gemiddeld 1 dagdeel per week.

Voor meer informatie over de vacature klik hier.

Voor een korte profielbeschrijving klik hier.

 

Documenten

Statuten SSGO

Opleidingsbeleid SSGO

Praktijkopleiding SSGO

Model opleidingsovereenkomst AIOS - SSGO

Handboek Sociale Geneeskunde

Kaderbesluit Sociale Geneeskunde

Besluit profielen arts Maatschappij en Gezondheid

Beleidsregels RGS 2017

Examenreglement

Algemene voorwaarden SSGO

Medische vervolgopleiding arts Maatschappij & Gezondheid

maatwerk

Dienstverlening en werkwijze SSGO

De SSGO is een erkende opleidingsinrichting voor de prakijkopleiding, momenteel voor:
- het specialisme arts Maatschappij & Gezondheid
- het profiel Beleid & Advies

De SSGO kan ook van nut en meerwaarde zijn voor andere sociaal geneeskundige specialismen en profielen. Indien hieraan vanuit een branchevereniging, de werkgevers en/of een wetenschappelijke vereniging interesse c.q. behoefte bestaat, is het mogelijk om in samenwerking met de SSGO daarvoor erkenning aan te vragen.

De SSGO is een aanvullende (geen concurrerende) voorziening voor medische vervolgopleidingen sociale geneeskunde. De theoretische opleiding wordt gegeven/verzorgd door de bestaande opleidingsinstituten. Een aios schrijft zich dan ook gewoon bij het opleidingsinstituut en het opleidingsregister van de RGS.
De SSGO biedt voor die werkgevers en aiossen die zelf niet aan de erkenningseisen kunnen voldoen, een erkende opleidingsinrichting met erkende opleiders.

De werkwijze is als volgt:
De SSGO sluit voor één aios meerdere samenwerkingsovereenkomsten af met verschillende partijen. De SSGO neemt daarmee de formele (eind)verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de praktijkopleiding voor de desbetreffende aios. De SSGO waarborgt dat de praktijkopleiding blijft voldoen aan de minimale eisen van het kaderbesluit CGS en de beleidsregels van de RGS.

De SSGO kent de volgende (samenwerking)sovereenkomsten:

  1. Samenwerkingsovereenkomst met de opleider
  2. Samenwerkingsovereenkomst met de aios.
  3. Zowel in de samenwerkingsovereenkomst opleider als in de samenwerkingovereenkomst aios tekent de betreffende werkgever mee en verklaart aan minimale opleidingsverplichtingen te voldoen.
  4. Raamovereenkomst met de het opleidingsinstiuut
  5. Uitwerkingsovereenkomst met het opleidinginstituut betrekking hebbend op de individuele aios.

De opleiders verbonden aan de SSGO vormen tezamen een netwerk, hetgeen concreet vormt krijg in de ICT-groep opleiders. Deze ICT groep komt 5 x per jaar bijeen waarin de kwaliteit van de praktijkopleiding wordt bewaakt en signalen voor verbetering worden besproken. 

Vraag, suggestie of klacht?

De praktijkopleiding is onderdeel van de medische vervolgopleiding sociale geneeskunde. Dit betekent dat het Examenreglement medische vervolgopleidingen van het Opleidinginstituut ook voor de praktijkopleiding van toepassing is. De SSGO conformeert zich onverkort aan het Examenreglement Medische vervolgopleidingen van de NSPOH. In geval van vragen, suggesties en klachten over de aard, inhoud en opzet van de praktijkopleiding is dit Examenreglement van toepassing.

Klik op Examenreglement om het reglement te kunnen inzien.   

Bent u het als aios niet eens met een besluit over uw opleiding, genomen door de opleider, het opleidingsinstituut of de opleidingsinrichting dat kunt een geschil aanhangig maken bij de onafhankelijke Geschillencommissie van de RGS. Meer informatie over de procedure? Zie: Geschillencommissie en geschillenprocedure RGS.

Indien u als aios, opleider of werkgever vragen, suggesties, opmerkingen of klachten heeft over de samenwerking en diensverlening van de SSGO, dan kunt u zich wenden tot de kwaliteitscoördinator van de SSGO, Ronald Duzijn, door middel van:

- het reactieformulier op deze website: klik op reactieformulier

- een e-mail naar info@ssgo.nu

- telefoon: 06-19788208

De kwaliteitscoördinator neemt binnen een week contact met u op en zal trachten om in goed overleg tot een bevredigend en passend antwoord dan wel oplossing te komen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kunt zich met een schriftelijke uiteenzetting wenden tot het bestuur van de SSGO, ter attentie van mevrouw J. Onnink, arts M&G, secretaris. In dat geval streven wij ernaar om binnen een maand inhoudelijk te reageren.

Uw vraag, suggestie, opmerking of klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

 

 

Samenwerkingspartners

Web development: W3Company