De SSGO biedt het praktijkgedeelte bij de medische vervolgopleiding voor de profielopleiding tot arts Beleid en Advies KNMG en de specialistenopleiding tot arts Maatschappij + Gezondheid. Het is een aanvullende voorziening voor  werkgevers en aiossen die zelf niet aan de praktijkerkenningseisen van het CGS (College Geneeskundig Specialisten) kunnen voldoen. De SSGO is een erkende opleidingsinrichting en werkt uitsluitend met erkende opleiders arts M+G. De theoretische opleiding wordt verzorgd door de bestaande opleidingsinstituten.