Bestuur

Het bestuur van de SSGO bestaat uit:

Elise Buiting, arts M+G, voorzitter
(tevens voorzitter van de KAMG)

Joan Onnink, arts M+G, secretaris/portefeuille opleidingen
(tevens lid van de Commissie Opleiding & Onderwijs van de VAV)

Mr. Jan Berkelmans, penningmeester
(tevens lid van de bestuurscommissie ZN)

Kwaliteitscoördinator

De kwaliteitscoördinator van de SSGO is: Carla Derijck, MBA te bereiken via het algemene mailadres: info@ssgo.nu

Deelnemende organisaties

De stichting is opgericht en wordt in stand gehouden door de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid. Zorgverzekeraars Nederland is samen met KAMG en VAV, voorheen VAGZ, betrokken bij de oprichting van de SSGO. De lidverenigingen van de KAMG zijn tevens deelnemende organisaties in de SSGO.

Vraag, suggestie of klacht?

De praktijkopleiding is onderdeel van de medische vervolgopleiding sociale geneeskunde. Dit betekent dat het Examenreglement medische vervolgopleidingen van het Opleidinginstituut ook voor de praktijkopleiding van toepassing is. De SSGO conformeert zich onverkort aan het Examenreglement Medische vervolgopleidingen van de NSPOH. In geval van vragen, suggesties en klachten over de aard, inhoud en opzet van de praktijkopleiding is dit Examenreglement van toepassing.

Klik op Examenreglement om het reglement te kunnen inzien.

Bent u het als aios niet eens met een besluit over uw opleiding, genomen door de opleider, het opleidingsinstituut of de opleidingsinrichting dat kunt een geschil aanhangig maken bij de onafhankelijke Geschillencommissie van de RGS. Meer informatie over de procedure? Zie: Geschillencommissie en geschillenprocedure RGS.

Indien u als aios, opleider of werkgever vragen, suggesties, opmerkingen of klachten heeft over de samenwerking en diensverlening van de SSGO, neemt u dan contact op met de kwaliteitscoördinator van de SSGO, Carla Derijck.

De kwaliteitscoördinator neemt binnen een week contact met u op en zal trachten om in goed overleg tot een bevredigend en passend antwoord dan wel oplossing te komen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan kunt zich met een schriftelijke uiteenzetting wenden tot het bestuur van de SSGO, ter attentie van mevrouw J. Onnink, arts M+G, secretaris. In dat geval streven wij ernaar om binnen een maand inhoudelijk te reageren.

Uw vraag, suggestie, opmerking of klacht wordt vertrouwelijk behandeld.