De SSGO is een aanvullende voorziening. Het is een erkende opleidingsinrichting voor de prakijkopleiding voor:
– het specialisme arts Maatschappij + Gezondheid
– het profiel Beleid en Advies